Untuk penulisan angka, ada beberapa kaidah yang berlaku:

  • Gunakan tanda [ – ], hypen untuk penulisan bilangan 21 s/d 99:

73 : seventy-three

44 : forty-four (bukan fourty-four)

  • Gunakan and (hanya berlaku untuk British English) untuk penulisan angka ratusan:

785 : Seven hundred and eighty-five

  • Untuk memisahkan digit ribuan, gunakan [ , ] comma:

1,560 : one thousand five hundred and sixty

422,333 : Four hunded twenty-two thousand, three hundred and thirty-three

  • Untuk memisahkan digit desimal, gunakan [ . ],  dot:

6.35 : six point three five

761.21 : Seven hundred and sixty-one point two one

  • Kombinasi penulisan [ , ] dan [ . ]

5,945.65 : Five thousand, nine hundred and forty-five point six five

Iklan