Semua juga orang sudah tau. Tapi ndak apa-apalah, cuma sekedar menyegarkan. Dalam Bahasa Inggris tata cara penggunaan Bilangan Pokok (Cardinal Number) dan cara penulisannya sbb:

0 – zero, oh, nil, love
1 – One 
2 – Two 
3 – Three 
4 – Four 
5 – Five 
6 – Six 
7 – Seven 
8 – Eight 
9 – Nine 
10 – Ten 
11 – Eleven
12 – Twelve 
13 – Thirteen 
14 – Fourteen
15 – Fifteen 
16 – Sixteen 
17 – Seventeen 
18 – Eighteen 
19 – Nineteen 

20 – Twenty 
30 – Thirty 
40 – Forty 
50 – Fifty 
60 – Sixty
70 – Seventy
80 – Eighty
90 – Ninety
100 – One hundred, atau a hundred
1,000 – One thousand atau a thousand
1,000,000 – One million, atau a million
1,000,000,000,000  – One billion, atau a billion

Iklan